user_mobilelogo
in seizoen 2017|2018 starten we met 'Workshops aan huis' en 'Leren aan huis'

Zoek binnen onze site

SeniorWeb Leek & Marum in kort bestek

SeniorWeb Leek

 

SeniorWeb-Leek en Seniorweb-Marum zijn twee samenwerkende regionale Leercentra, onderdeel van het landelijk opererende SeniorWeb: een vrijwilligers-organisatie ter ondersteuning van computergebruik van, en computeronderwijs aan ouderen. Reeds vanaf 1999 geven wij computercursussen.

 

We werken met een 30 personen groot eigen docententeam: onbetaalde, deskundige en enthousiaste seniore computervrijwilligers.

 

Elk jaar weer doen ruim 250 cursisten mee aan onze cursussen.

 

Ons leercentrum functioneert onder de paraplu van de Stichting Dienstencentrum voor Senioren 'de Schutse' in Leek (Groningen).

De inhoud van de VrijdagOchtend-Presentatie over de Digitale Overheid van vrijdag 4 maart jl ziet u hieronder als een digitale overheid 2017'slideshow' terug.
De presentatie werd verzorgd namens de gemeente Leek door de Dick Kampinga, webmaster van de gemeentelijke website www.leek.nl.

De slideshow/presentatie werkt in een filmvenster zoals u dat kent van youtube; in een aantal slides van de presentatie ziet u ook hyperlinks/verwijzingen naar youtube-video's (zoek naar blauwe onderstreepte teksten).

Bij aanklikken van de hyperlinks wordt een tweede venster in uw browser geopend, waarin een youtube-filmpje afspeelt, of een internetpagina zich presenteert.
Na afloop van een filmpje of bekijken van een pagina klikt u deze weg, en komt u weer terug in de internetpagina van SeniorWeb-Leek, met daarin de slideshow.

De PowerPoint-presentatie:

mijnOverheidDe Nationale Ombudsman Reinier van Zutfen, heeft op 6 september het rapport 'Hoezo MIJNoverheid' uitgebracht. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid en de Berichtenbox.

In het rapport concludeert de Ombudsman dat het verantwoordelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken de Mijn Overheid-systemen moet doorontwikkelen en verbeteren tot een digitale systeem dat gebruik maakt van recente technische mogelijkheden, en tot een systeem waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.

De invoering van Mijn Overheid is nog lopend: met name kleinere gemeenten en gemeenten die al zelf digitale oplossingen voor hun communicatie met inwoners hadden bedacht, zijn nu nog geen deelnemer aan MijnOverheid, en Berichtenbox, maar worden dat wel in de komende jaren.

Een goed leesbare samenvatting-pdf van het rapport vind je hier

Digitalisering: onvermijdelijk!

overheid punt nl, site overheidsdiensten en producten De website Overheid.nl, 'de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden', helpt u toegang te verkrijgen tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. De website bevat niet zelf al deze informatie, maar verwijst veelal naar sites waar deze informatie beschikbaar is.
De site is eigendom van en valt onder verantwoordelijkeheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De informatie op de site is afkomstig van verschillende soorten van overheidsorganisaties. Elke overheidsorganisatie/dienst is verantwoordelijk voor de 'eigen' info zoals die op de site Overheid.nl te vinden is.

Bij onderdeel 'Help' wordt informatie gegeven over de bron van de gegevens. Daar wordt u ook ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

Merk op dat we hier in dit bericht bedoelen de site www.overheid.nl, en dus niet de website www.mijn.overheid.nl.

digid aanvragenWanneer u persoonlijke zaken regelt via internet (via sites van overheidsorganisaties, ziektenkosterverzekering of uw pensioenfonds), dan moet u uzelf kunnen identificeren.
Dat doet u met uw DigiD (DigiD staat voor: Digitale Identiteit).

DigiD is een soort elektronische handtekening, waarmee u bewijst dat u daadwerkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.
Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Beide moet u zelf bedenken.
Het spreekt voor zich dat u de gebruikersnaam en een wachtwoord van uw digiD geheim houdt voor anderen.

Een DigiD is strikt persoonlijk; ieder individu moet een 'eigen' aanvragen; één DigiD voor een echtpaar bestaat dus niet.

We doorlopen in dit artikel stap-voor-stap het proces van aanvragen van een DigiD.

De DigiD-aanvraag.

De overheid gaat over van papieren communicatie (brieven) naar digitale communicatie.

In die digitale communicatie is 'MijnOverheid' het centrale punt: op website Mijn.overheid.nl ziet u wat er over u geregistreerd is bij verschillende overheden en kunt u uw lopende zaken bij (steeds meer) overheidsorganisaties inzien.

U volgt op 'MijnOverheid' hoe het ervoor staat met de vergunning voor uw dakkapel of de aanvraag van uw AOWuitkering. Ook krijgt u via MijnOverheid berichten van overheidsinstanties, zoals RDW, CBR, uw gemeente, uw waterschap en de Belastingdienst.

Voordat u bij MijnOverheid kunt inloggen met uw DigiD, moet u eenmalig MijnOverheid activeren: dat doet u door de onderstaande procedure te doorlopen.

Hebt u MijnOverheid al geactiveerd? Lees dan in artikel over de Berichtenbox hoe je met mijnOverheid werkt.

MijnOverheid activeren