user_mobilelogo
in seizoen 2017|2018 starten we met 'Workshops aan huis' en 'Leren aan huis'

Zoek binnen onze site

Samenwerkingspartners van SeniorWeb Leek & Marum

 

 

 

Login voor onze Leercentrum-vrijwilligers

mijnOverheidDe Nationale Ombudsman Reinier van Zutfen, heeft op 6 september het rapport 'Hoezo MIJNoverheid' uitgebracht. Dit rapport is het verslag van een onderzoek naar knelpunten voor burgers bij MijnOverheid en de Berichtenbox.

In het rapport concludeert de Ombudsman dat het verantwoordelijk Ministerie van Binnenlandse Zaken de Mijn Overheid-systemen moet doorontwikkelen en verbeteren tot een digitale systeem dat gebruik maakt van recente technische mogelijkheden, en tot een systeem waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.

De invoering van Mijn Overheid is nog lopend: met name kleinere gemeenten en gemeenten die al zelf digitale oplossingen voor hun communicatie met inwoners hadden bedacht, zijn nu nog geen deelnemer aan MijnOverheid, en Berichtenbox, maar worden dat wel in de komende jaren.

Een goed leesbare samenvatting-pdf van het rapport vind je hier

Digitalisering: onvermijdelijk!

In de huidige 'informatie'samenleving zal in de toekomst ‘digitaal' steeds frequenter het uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van informatiesystemen (Zie hieronder de link naar het rapport Maak Waar van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid).

  • Gemeenten behoren inwoners te ondersteunen in het leren omgaan met de digitale media, om zoveel mogelijk te voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat tussen mensen die goed weten te om te gaan met de digitalisering en mensen die daar minder goed in zijn.
  • Daarnaast komt er in praktische situaties via 14+-telefoonnummers altijd toegang tot Klant Contact Centra van gemeenten, als mondelinge contact-mogelijkheid, bij vragen over gemeentelijke zaken.
  • Toezending van stukken op papier blijft ook altijd mogelijk voor hen die daar behoefte aan hebben.

Verbeterpunten

Gemeenten dragen daarnaast verbeterpunten aan voor de Berichtenbox, o.a.:

  • Het kunnen sturen van extra herinnerings-boodschappen ivm nog ongelezen berichten in de Berichtenbox van inwoners (in huidige situatie kunnen gemeenten niet zien of berichten wel/niet zijn gelezen).
  • Het machtigen van personen in situaties dat mensen niet in staat zijn digitale informatiestromen te volgen (bijv: een vertegenwoordiger of bewindvoerder)
  • Een gemakkelijker manier van activeren van de berichtenbox door gebruikers.

Hoe anno vandaag de 'Digitale Overheid' zo'n beetje functioneert kun je o.a. lezen in een aantal berichten op onze site:

Nog meer informatie (voor de 'liefhebber') omtrent de rapportage van de ombudsman: