user_mobilelogo
in seizoen 2017|2018 starten we met 'Workshops aan huis' en 'Leren aan huis'

Zoek binnen onze site

Aanmelden voor cursus of workshop

Voor aanmelding voor een cursus of workshop: neem contact op met het dienstencentrum 'de Schutse', telefoonnummer : 0594-512334

 

Inschrijven kan ook aan de balie van het dienstencentrum, aan de Oldenoert 32 in Leek.


Openingstijden Dienstencentrum 'de Schutse':

 

- maandag t/m donderdag:

  8.30-12.00 en 13.30-16.30 uur.

- vrijdag:

  8.30-12.00 uur

Samenwerkingspartners van SeniorWeb Leek & Marum

 

 

 

SeniorWeb Leek & Marum in kort bestek

SeniorWeb Leek

 

SeniorWeb-Leek en Seniorweb-Marum zijn twee samenwerkende regionale Leercentra, onderdeel van het landelijk opererende SeniorWeb: een vrijwilligers-organisatie ter ondersteuning van computergebruik van, en computeronderwijs aan ouderen. Reeds vanaf 1999 geven wij computercursussen.

 

We werken met een 30 personen groot eigen docententeam: onbetaalde, deskundige en enthousiaste seniore computervrijwilligers.

 

Elk jaar weer doen ruim 250 cursisten mee aan onze cursussen.

 

Ons leercentrum functioneert onder de paraplu van de Stichting Dienstencentrum voor Senioren 'de Schutse' in Leek (Groningen).

Pin It

computerworkshop aan huis Nieuw!

Thuis, of in je woonplaats of woonomgeving individueel een workshop volgen uit ons workshop-programma !

Onder de noemer workshop-aan-huis gaat SeniorWeb Leek & Marum dit seizoen van start met het 'aan huis' geven van 'korte' cursussen (onze workshops).

Workshops-aan-huis worden gegeven binnen het werkgebied van ons Leercentrum: gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn (de  toekomstige gemeente Westerkwartier).

De workshop-aan-huis (wah), in kort bestek:

 • Een aanvrager zorgt zelf voor een 'les'ruimte (...dat kan gewoon je huiskamer zijn..), met een goede WiFi-verbinding.
 • Je gebruikt eigen en courante apparatuur (indien nodig ook een eigen usb-stick); de apparatuur is gebruiksklaar bij aanvang van een les.
 • Inhoudelijk is de lesopzet van een workshop-aan-huis gelijk aan wat in ons Leercentrum geldt voor een betreffende workshop-versie; zowel voor lesdocumentatie, gewenste voorkennis, als ook het aantal lessen.
 • In principe kunnen we alle workshops uit ons programma 'aan huis' verzorgen.
 • deel-logo gemeente westerkwartierEen workshop-aan-huis wordt ingepland in overleg met de deelnemer(s), rekening houdend met beschikbaarheid van deelnemer(s), docent(en) en middelen.


Workshop-aan-huis: hoe gaat dat allemaal...

 • Voor meer algemene informatie over workshop aan huis neem je contact met de infobalie van de Schutse; zie voor telefoonnummer en openingstijden rechts op deze pagina.
 • Een aanvraag voor een workshop-aan-huis loopt via het invullen en opsturen van een (Aan Huis)AH-formulier; dit formulier vraag je op bij de infobalie van de Schutse of je mailt ons info-mailadres.
 • De AH-coördinator van ons leercentrum selecteert een docent, die als helper-aan-huis de uitvoering van leer-aanvraag gaat doen.
 • De helper-aan-huis neemt contact op met de aanvrworkshop aan huis, individueel pc-onderwijsager om te informeren naar en overleggen over details van de leer-aanvraag en regelt beschikbaarheid van eventueel benodigde documentatie.
 • De helper-aan-huis stelt een eerste kostenraming op van de leer-aanvraag, deelt deze met de aanvrager.
 • Na een akkoord van de aanvrager wordt de thuis-bezoeken ingepland en door de helper-aan-huis uitgevoerd.
 • Direct na het laatste leren aan huis-bezoek ontvangt de helper-aan-huis van de aanvrager een ondertekening op het AH-formulier, tbv facturatie van de leren-aan-huis kosten.

Workshop-aan-huis, de kosten:
 • Als basis voor de totale kosten gelden de workshopkosten per persoon, zoals vermeld in het overzicht cursussen, workshops en prijzen; of: raadpleeg de 'blauwe' folder uit onze folder'molen' in 'de Schutse'.
 • Meerkosten, afhankelijk van reisafstanden die een helper-aan-huis aflegt, zijn: €5.00, €7.50, of €10.00, voor de gehele workshop.
 • Kosten voor de leslocatie zijn niet inbegrepen in de hiervoor bedoelde factuur; de workshopdeelnemer zorgt zelf voor eventuele reservering van een leslocatie, afhandeling en betaling van hieraan verbonden kosten.